Obračun s korupcijom – pogoduje li se optuženicima u koruptivnim aferama?

Obračun s korupcijom – pogoduje li se optuženicima u koruptivnim aferama?

Mogu li službenici Grada Zagreba protiv kojih je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo niz istraga koje su mahom rezultirale podizanjem optužnica i dalje obavljati svoj posao? Naime, zbog raznih kaznenih djela, ponajprije zloupotreba ovlasti i položaja te primanja mita i trgovanja utjecajem, pokrenuti su kazneni postupci protiv brojnih bivših i sadašnjih čelnika i službenika raznih gradskih ureda, kao i protiv samog gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. I dok funkcija gradonačelnika ovisi o moralnoj odgovornosti osobe koja je obnaša, te volji građana koja se iskazuje na lokalnim izborima, sudbinu gradskih službenika propisuje Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tako članak 67 toga zakona navodi razlog za udaljenje iz službe:
“Obavezno se udaljuje iz službe službenik protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti zbog djela s obilježjima korupcije.”

Smije li Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i dalje voditi taj ured, iako su protiv njega pokrenuta dva kaznena postupka i USKOK je podigao optužnice? Može li Miro Laco i dalje ostati na poziciji pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Zagreba, iako je jedan od optuženika u aferi Agram zajedno s gradonačelnikom Milanom Bandićem? Može li Vidoje Bulum, također s optužnicom USKOK-a na leđima, biti pročelnik Stručne službe gradonačelnika? Ne stoji li spomenuta zakonska odredba na putu Miji Maroševiću, šefu gradskog Odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete da i dalje ostane na toj funkciji s koje je, kako ga u optužnici tereti USKOK, primao mito upravo od ponuđača svjetiljki za gradsku javnu rasvjetu? Puno je takvih upitnika.
Odgovor smo potražili kod nadležnih stručnih službi gradonačelnika Grada Zagreba. Zamjenica pročelnika Stručne službe gradonačelnika Dianora Kobia Lulić kaže: “Sukladno članku 17. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku (ZKP) utvrđeno je kada je propisano da pokretanje kaznenog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava. Te posljedice, ako zakonom nije drugačije određeno, nastupaju potvrđivanjem optužnice, a za kaznena djela za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili zatvor do pet godina, od dana kad je donesena osuđujuća presuda. Slijedom navedenog, u kaznenim postupcima koji su pokrenuti protiv službenika gradskih upravnih tijela, udaljeni su iz službe službenici kojima je određen istražni zatvor, za vrijeme dok su bili u istražnom zatvoru. Isto tako, udaljeni su oni službenici protiv kojih je potvrđena optužnica. U predmetima koje navodite u Vašem upitu, nije potvrđena optužnica. Ukoliko dođe do potvrđivanja optužnice primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona”, odgovaraju iz Grada Zagreba.

Na istu odredbu ZKP-a, u članku 16. stavak. 2. ukazuje i zagrebački odvjetnik Janjko Grlić kojega smo zamolili za stručni komentar po ovom pitanju. Odvjetnik Grlić pojasnio je kako su stavkom 1. istog članka ZKP-a propisana četiri procesna detalja u kojima se smatra da je kazneni postupak započeo, a kako je to izrijekom navedeno: pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage, zatim potvrđivanjem optužnice ako istraga nije provedena, određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe i donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga. Činjenica je da su kazneni postupci protiv niza gradskih službenika pokrenuti u trenutku kada je USKOK-ovo rješenje o provođenju istrage postalo pravomoćno, odnosno potvrđeno na sudu. Dakle, puno prije potvrđivanja optužnice. Međutim, odvjetnik Grlić naglašava kako je zakonodavac odredbom stavka 2. članka 17. ZKP odredio da „kad je propisano da pokretanje kaznenog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava, te posljedice, ako zakonom nije drugačije određeno, nastupaju potvrđivanjem optužnice….“.

Kako se radi upravo o posljedici ograničavanja određenih prava službenika, konkretno prava na rad, za njihova ograničenja, odnosno, gubitak, mjerodavna je odredba članka 17. stavka 2. ZKP-a, smatra odvjetnik Grlić. Ukratko rečeno, za procesiurane službenike udaljenje iz službe sukladno spomenutim propisima nastupa potvrđivanjem optužnice. Da su nadležni u Gradu Zagrebu uistinu i postupali na taj način, doduše ne baš promptno, svjedoči udaljenje iz službe niza gradskih službenika. Jedan od posljednjih je upravo Vidoje Bulum, jedan od optuženih u aferi nezakonitih izmjena GUP-ova na milijunsku štetu za Grad Zagreb, a u korist raznih poduzetnika. Bulum je donedavno bio pročelnik Stručne službe gradonačelnika, od čije smo zamjenice, budući da je mjesto pročelnika trenutno upražnjeno, dobili citirani odgovor. Optužnica protiv njega potvrđena je sredinom 2016. godine.

Međutim, i Vidoje Bulum i primjerice Željko Horvat, Ivan Fanjek i Jadranka Veselić Bruvo, bivši šefovi gradskih ureda, koji su suoptuženi u aferi izmjena GUP-a, unatoč potvrđenoj optužnici i dalje sudjeluju u radu Radnih tijela gradonačelnika. U pojedine radne skupine i povjerenstva imenovani su čak i nakon potvrđivanja optužnice. Tako, recimo, u Radnoj skupini za koordiniranje i praćenje realizacije kompleksa Projekt Šalata sjede tri osobe protiv kojih su podignute USKOK-ove optužnice, Ivica Lovrić, Slobodan Ljubičić i Vesna Lubin, te tri osobe s potvrđenim optužnicama, Ivan Fanjek, Željko Horvat i Jadranka Veselić Bruvo. Tako proizlazi iz podataka na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba.

No, još je bitniji drugi podatak iz istog izvora, a to je da je Mijo Marošević i dalje voditelj Odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete pri Gradskom uredu za prostorno uređenje. A USKOK-ova optužnica protiv njega za koruptivno kazneno djelo primanja mita već je odavno potvrđena, a počelo je i samo suđenje. To je potvrda da nadležni u Stručnoj službi gradonačelnika ipak nisu dosljedno primjenjivali vlastito tumačenje zakonskih odredbi. Ostaje za vidjeti kako će se iste odredbe tumačiti i primjenjivati u slučajevima bliskih suradnika i suoptuženika gradonačelnika Milana Bandića, Ivice Lovrića i Mira Lace, koje uskoro očekuju odluke o podignutima optužnicama. Lacu u jednom, a Lovrića u dva slučaja. Bit će to dovoljno jaki slučajevi na kojima će Grad Zagreb pokazati poštuje li uistinu zakon.