Korak prema većem povjerenju građana Francuske u političke institucije

Korak prema većem povjerenju građana Francuske u političke institucije

Transparency International Francuska poziva kandidate na predsjedničkim izborima u Francuskoj, čiji će se prvi krug održati u travnju, da se angažiraju u smislu donošenja konkretnih prijedloga za poticanje građanske participacije, definiranja i zakonskog reguliranja lobiranja, osvjetljavanja političkog financiranja te jačanja integriteta donositelja odluka. To je dio onoga što piše u dokumentu nevladine organizacije koja je svojih 11 preporuka predstavila 20. prosinca u Parizu pred okupljenim novinarima i djelatnicima drugih organizacija civilnog društva.

Prema anketi Harris interactive, koju je naručio Transparency Francuska, 41% Francuza smatra da bi u borbi protiv korupcije pomogao čvršći okvir za financiranje političkih procesa. Građanima je potrebno ponuditi bolji uvid u javne financije, a zastupnici u parlamentu trebali bi objavljivati standarizirane publikacije u kojima su navedeni svi troškovi, predlaže Transparency Francuska. Što se tiče predsjedničkih izbora, predlažu da za vrijeme trajanja kampanje kandidati i stranke polažu račune o troškovima na mjesečnoj bazi. Građani bi preko internetske stranice koja je za to namijenjena imali uvid u te troškove te bi pomagali nadležnoj komisiji u kontroli i signaliziranju eventualnih nejasnoća.

Prema istoj anketi, od deset građana Francuske njih devet smatra da je u borbi protiv korupcije važno da osuđivane osobe ne mogu biti u mogućnosti obnašati političke funkcije. „Jednako kao što građanin ne može konkurirati za javnu funkciju ako ga se tereti za nešto što je nekompatibilno s tom funkcijom, tako se političar ne bi trebao kandidirati za obnašanje dužnosti.“, piše u preporukama Transparencya. Također, predlažu kontrolu financijskog statusa potencijalnih dužnosnika prije nego li su oni izabrani, kako se u slučaju eventualnih nepravilnosti ne bi bacila ljaga na političku klasu u cjelini.

Polovica ispitanih građana Francuske, kada je riječ o borbi protiv korupcije, drži smislenom ideju limitiranja mandata političkih dužnosnika, koji po trenutnom stanju stvari nemaju ograničenja za izvršavanje određene funkcije. Transparency poziva kandidate da se izjasne o brzom donošenju zakona kojim bi se to pitanje reguliralo u 2017. godini. „Političke institucije moraju odražavati stanje i promjene u društvu. Potrebno je spriječiti da dužnosnici imaju monopol na svoj mandat tijekom dugog vremenskog perioda. Na taj se način također sprječava klijentelizam. Predlažemo da se obnašanje iste funkcije ograniči na tri mandata bilo na lokalnoj bilo na nacionalnoj razini.“, rečeno je na konferenciji za medije koju je organizirao Transparency International Francuska.

Što se tiče lobiranja, 42% Francuza smatra da bi trebalo stvoriti stroži okvir za reguliranje lobiranja.„Svi uključeni akteri moraju biti registrirani kako bi se stvorio transparentan i efikasan nacionalni registar lobista. Zbog toga predlažemo da se proširi definicija lobiranja u smislu obuhvaćanja svih onih privatnih i javnih aktera koji na bilo koji način utječu na donositelje političkih odluka.“, smatraju u ovoj francuskoj nevladinoj organizaciji.

Kada je riječ o pravosuđu, jedna trećina Francuza smatra da je neovisnost pravosuđa osnovni preduvjet u borbi protiv korupcije tako da se Transparency zalaže za cjelovitu reformu pravosuđa kojom bi se postigao veći stupanj neovisnosti.

Veće sudjelovanje građana u odlukama od javnog interesa učinilo bi politički sustav transparentnijim, smatra 50% Francuza u dobi od 18-24 godine. „Trebalo bi se omogućiti građanima da zastupnicima šalju prijedloge i pitanja ako barem 0,5 populacije potpiše peticiju za to. Postojali bi jasni kriteriji za te prijedloge kako bi s jedne strane postojala transparentnija praksa i veći stupanj uključenosti građana, a s druge se strane ne bi ometalo zastupnike u njihovom dnevnom radu. Nadalje, projekti i prijedlozi zakona trebali bi biti dostupni preko internetske platforme.“, zaključuju iz Transparencya.