Antikorupcijski zakon: Prvi pravi korak u borbi protiv korupcije u Italiji

Antikorupcijski zakon: Prvi pravi korak u borbi protiv korupcije u Italiji

U studenom 2014. godine, talijanski su političari dali zeleno svjetlo za Antikorupcijski zakon koji se kolokvijalno zove „zakon Severino“, po ondašnjoj ministrici pravosuđa Paoli Severino. Davide Del Monte, iz talijanske podružnice Transparency Internationala, smatra da je navedeni legislativni akt među najboljim zakonima te vrste u Europi i svijetu, a mišljenja je i da Italija ima jedan od najboljih zakona za sprječavanje pranja novca. Riječ je o prvom sveobuhvatnom Antikorupcijskom zakonu koji je unio određene novitete u prevenciji korupcije. Primjerice, uvedeno je Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije ( Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC), obavezno je usvajanje trogodišnjih planova za prevenciju korupcije, a prethodi im kontinuirana analiza rizika, osmišljen je institut nadležne osobe, zadužene za borbu protiv korupcije u svakoj javnoj ustanovi, i to na državnoj i lokalnoj razini, poboljšana je zaštita za zviždače, odnosno, zaposlenike koji prijavljuju slučajeve korupcije na svojim radnim mjestima. Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije nadgleda i vrednuje rad odgovornih za borbu protiv korupcije u školama, zdravstvenim ustanovama i svim ostalim javnim institucijama, kao i objavljivanje antikorupcijskih planova. Prema spomenutom zakonu, svaka javna institucija mora objavljivati podatke o svojim zaposlenicima čiji način zapošljavanja i odgovarajuće kompetencije moraju biti javni podatak.

„Nakon četiri godine vidimo prve rezultate. Skoro svi koji su obuhvaćeni javnim sektorom naučili su raditi analizu rizika i implementirati mehanizme kao što je onaj koji se odnosi na zaštitu zviždača, ali trebat će vremena da se vide konkretni rezultati. Treba mijenjati mentalitet i korupcijsku kulturu u javnom sektoru. Kada je riječ o razlici između zakonskog okvira i prakse, odnosno, o onome što registriraju građani, rezultati jedne ankete pokazuju da oni nisu primijetili velika poboljšanja u zadnje četiri godine kada je riječ o borbi protiv korupcije.“, izjavio je Davide Del Monte. Također je istaknuo da je za Transparency International jako važna suradnja s osobama koje su zaposlene kao odgovorne za borbu protiv korupcije. Ova nevladina organizacija pomaže im tako što im na raspolaganje stavlja mehanizme i znanja koja njihovi zaposlenici posjeduju.

„Institut odgovornog za borbu protiv korupcije zaslužan je što svjedočimo boljem poznavanju problematike u vezi korupcije te je omogućio postojanje odgovorne i adekvatne osobe unutar samog sustava koja pomaže kolegama u toj instituciji u organizaciji svih relevantnih zadaća vezanih uz borbu protiv korupcije.“, dodao je Del Monte.

O tom institutu i zakonu koji predstavlja neophodan korak za Italiju u daljnjoj borbi protiv korupcije, razgovarali smo s Agnese Morelli. Ona radi za Regionalnu tvrtku za zdravstvene usluge (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, APSS) u regiji Trento pa je za naš portal objasnila kako funkcionira institut odgovorne osobe za borbu protiv korupcije, što je u ovom slučaju u nadležnosti njezinog kolege Tullia Ferraria. Kako objašnjava Morelli, APSS s otprilike 8 000 ljudi uključenih u rad te javne institucije, ima nadležnost na teritoriju koji obuhvaća 530 000 stanovnika, pri čemu je prema podacima za 2015. vrijednost ukupne proizvodnje 1.235 milijuna eura. “Zdravstveni je sektor, za razliku od drugih javnih oblasti, vrlo složen i zahtjevan kada govorimo o borbi protiv korupcije, i to zbog višestrukih veza i interesa koji mogu generirati sukobe interesa s vanjskim tvrtkama, primjerice, subjektima iz farmaceutske industrije.”, podcrtava Morelli.

Ona smatra da je uvođenje ovog instituta važno jer se nadležna osoba bavi osmišljavanjem mjera za smanjivanje rizika, što je prije zakona bio zadatak privatnih subjekata. „Ideja da svako javno tijelo ima osobu koja je za to zadužena zasigurno je korisna, ako je ta osoba potpuno neovisna, u smislu da se na nju ne vrše nikakvi politički utjecaji. Slaba točka je to što s jedne strane nadležni organ bira zaposlenike dok je istodobno osoba koja je odgovorna za borbu protiv korupcije jedina odgovorna za efikasnost vlastite strategije rada iako u stvarnosti, neovisnost zaposlenika, upravo zbog načina na koji su oni birani, nije uvijek zajamčena.“, istaknula je Morelli.

I ona ima svijest o tome da je pitanje prevencije korupcije u Italiji prvenstveno problem kulturološke naravi pa u tom smislu tvrdi: „Potrebno je senzibilizirati i educirati mlade generacije i prenositi im vrijednosti etike i osobnog integriteta, kao i osjećaj za javno dobro.“

Simptomatična joj je sama činjenica što je stanje u Italiji u vezi korupcije takvo da je trebalo osmisliti zaseban zakon kako bi se u tom smislu napravio prvi korak. Naglašava da termin „korupcija“ nije vezan samo uz ono što je kažnjivo zakonom nego i za loše upravljanje kao takvo.

Morelli smatra da je zakonski okvir svakako donio pozitivne stvari. Primjerice, naglašena je prevencija korupcije, stvorena je metodologija za lociranje i analizu rizika, omogućilo se dijelovanje kada je riječ o spriječavanju sukoba interesa. S druge strane, vidi prostor za daljnje poboljšanje. “Ovaj zakon, kao i nacionalna strategija istog predznaka, omogućuju da se detektiraju slabe točke, ali nisu ponuđeni mehanizmi i operativna sredstva za daljnje korake. Primjerice, ponekad je dovoljna izjava osobe o tome da u određenom slučaju nema sukoba interesa, a po našem mišljenju takav tip mjere naprosto nije dovoljan. Sukob interesa predstavlja jedan od stupova korupcije, odnosno, lošeg upravljanja, u idealnom bi obliku trebao biti detektiran prije nego li se pojavi netko tko će to prijaviti.”, izjavila je.

U razgovoru se dotaknula još jednog bitnog aspekta ove problematike. “Problem prevencije korupcije često je u konfliktu s pravom na privatnost, potrebno je naći mjeru između odavanja onih podataka koji mogu pomoći u sprječavanju korupcije i otkrivanja privatnih podataka onda kada to nije potrebno, odnosno, kada ne vodi sprječavanju korupcije.”, zaključila je Agnese Morelli.