Marko Torjanac
26.05. Korupciometar Stupanj korupcije: 10

Marko Torjanac

Marko Torjanac, glumac, redatelj, scenarist i umjetnički ravnatelj kazališta Planet Art gost je novog izdanja Korupciometra.

 

Jeste li se ikad osobno na bilo koji način  susreli s bilo kojim oblikom korupcije?

Jesam. U vidu raznih ponuda, sudjelovanja i pogodovanja koje se kod nas smatraju uobičajenom praksom. Takve stvari čovjek odbije samo ako ima jako razvijen osjećaj za ispravno, jer je to, u stvari, siva zona u kojoj je sve moguće zato jer ne postoje pravilnici i drugi oblici regulacije koji bi jasno spriječili sukobe interesa. Pozitivan odgovor na takve nemoralne ponude je, u stvari, inicijacija u krug povlaštenih nakon čega dolaze ozbiljnije ponude i poslovi. Kako sam takve inicijacije uvijek odbijao i, dapače, suprotstavljao im se i jasno davao do znanja kakav je moj stav o njima, nakon toga su mi se mnoga vrata (koja su u odnosu na rezultate koje postižem trebala biti otvorena) zatvorila.

 Biste li se usudili i jeste li ikad bili zviždač?

Upozoravam cijelo vrijeme na nejasnu i neutemeljenu raspodjelu sredstava poreznih obveznika u odnosu na bilo kakave kriterije. Upozoravam na odsustvo evaluacija i dosljednosti pri odlukama u financiranju i uopće tretmanu subjekata u području kazališta. U tom smislu sam zviždač. No, nikad nisam bio u situaciji da budem prisutan pri koruptivnom djelu da bih mogao biti zviždač u doslovnom smislu. Da se kojim slučajem zateknem u takvoj situaciji bio bih. Najbliže tome sam bio kada sam odbio poziciju ravnatelja u šibenskom kazalištu, jer mi je bio ponuđen  ugovor s nelogičnim alineama za jednu javnu instituciju. Među ostalim, bio je tu i članak o obaveznom čuvanje poslovne tajne koju bi proglašavao osnivač tj. Grad, a ja bih ju kao odgovorna osoba tj. ravnatelj trebao potpisati. Osim što bih time bio odgovoran za nešto što ne bi bile moje odluke, jedna javna ustanova poput kazališta takve poslovne tajne niti ne smije imati. O tome sam upoznao javnost. No, naravno, nitko se time nije pozabavio.

Kako društvo danas po vašem mišljenju tretira zviždače, jesu li zaštićeni?

Ne da nisu zaštićeni, već su proganjani i umjesto kriminalaca oni dobiju stigmu.

U koje javne institucije imate povjerenja i zašto?

Nemam uopće povjeranja u javne institucija. Tijekom zadnjih par godina okopnilo je moje zadnje povjerenje u bilo koje institucije ove države. Dovedeni smo u situaciju da se samo možemo nadati da nam institucije neće zatrebati. Sve su institucije manje ili više klijentelistički privatizirane i ne djeluju u interesu pravde, istine, jednakosti i općeg dobra.

Na skali od 1 (najmanje) do 10 (najveće) odredite koliko je Hrvatska zahvaćena korupcijom?

10.

Kako bi se po vašem mišljenju trebalo boriti protiv korupcije?

Opsežnim reformama cijelog sustava. Konačno bi se trebala provesti nikad provedena tranzicija od moderniziranja sustava u organizacijskom i strukturnom smislu preko racionaliziranja ljudstva i procedura do privatizacije i uspostave nemonopolističke tržišne utakmice pri čemu država sa svojim instrumentima treba omogućiti prvenstveno vladavinu ljudskih prava, modernu legislativu i jak pravni i socijalno osjetljiv sustav koji bi štitio one koji iz bilo kojih razloga (starost, bolest, socijalni razlozi) u tržišnoj utakmici ne mogu sudjelovati. Drugim riječima, uloga države, gradova tj. institucija na budžetima bi se trebala maksimalno smanjiti, a tržišta ojačati. Jer, tek kada će većina građana postati sudionicima tržišta, to će dovesti do potrebe za uređenim sustavom. Tek tada će građani prestati biti pasivni sudionici korupcije, ucijenjeni i anestezirani plaćama iz budžeta, i početi se boriti za svoja prava na tržištu rada, a time i pravdu i pravednu državu. Dok god je ovako kao sada tj. dok većina prima plaće iz budžeta i ovisi o političkim elitama i njihovim interesima, dotle će sve biti prožeto korupcijom. Dobro je poznato i uostalom dokazano u svim povijesnim i suvremenim primjerima da što je jača uloga države i lokalnih vlasti u svim segmentima, veća je i korupcija.