Impressum

UDD – Udruga za demokratsko društvo
ADS – Association for Democratic Society

Tel/fax. 01 63 10 039
e-adresa: udd@udd.hr

Uredništvo:
Branimir Zekić, Galina Popović, Ivan Princivali, Ante Pavić, Kristina Javorka Olujić, Sandra Bolanča, Boris Stamenić

Sva prava pridržana 2015 – 2016 -2017 @ UDD – Udruga za demokratsko društvo