Utvrđivanje sukoba interesa u postupcima javne nabave za strukturna djelovanja

je radni dokument koji je izradila skupina stručnjaka država članica uz pomoć OLAF-a. Namjera mu je olakšati provedbu operativnih programa i poticati dobru praksu. Nije pravno obvezujući za države članice, već se u njemu daju opće smjernice s preporukama i pregled najbolje prakse.

Praktični vodič za rukovoditelje