Strategija suzbijanja korupcije 2015. – 2020.

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine predstavlja najnoviji korak Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije na svim razinama.

Strategija je jednoglasno usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 27. veljače 2015. godine nakon što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno tijekom studenoga 2014. godine.

Strategija suzbijanja korupcije 2015. – 2020.

Akcijski plan uz strategiju suzbijanja korupcije