Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini

je brošura nastala na temelju intervjua s lokalnim dužnosnicima, službenicima i ostalim dionicima, kao i pregleda ključnih dokumenata preko kojih smo analizirali najčešće koruptivne prakse na lokalnoj razini, njihove uzroke te načine njihove prevencije i smanjivanja.

Brošura